Istraživanje i razvoj (Istraživanje i obilazak tvornice)

Research & Factory Tour1

Soba za ispitivanje zapremine vazduha

Research & Factory Tour2

CNC mašina za lasersko rezanje

Research & Factory Tour3

Mašina za savijanje manipulatora visoke preciznosti

Research & Factory Tour4

Punč od 200 tona

Research & Factory Tour5

Obradni centar

Research & Factory Tour6

CNC bušenje

Research & Factory Tour7

Vertikalni tokarilni stroj 2,5 m

Research & Factory Tour8

TRUMPF CNC bušilica

Research & Factory Tour9

Velika mašina za predenje

Research & Factory Tour10

Velika mašina za predenje

Research & Factory Tour11

Konzolna hidraulična preša za veliki stol

Research & Factory Tour12

Oprema za proizvodnju osnovnih komponenti

Research & Factory Tour14

Platforma za ispitivanje motora

Research & Factory Tour15

Ispitivač vibracija

Research & Factory Tour16

Inspekcija kvaliteta